Det er helt gratis å være med! Opprett konto nå Er du allerede medlem: .

Velkommen til Passop – hva kan vi hjelpe deg med?

Vi åpner herved bloggen vår med å ønske deg hjertelig velkommen til Passop - og håper å samtidig inspirere deg til å komme godt i gang på vårt gratis nye møtested for dyreeiere og dyrepassere! 

Gode råd for trygt dyrepass

Som registrert bruker på Passop blir du medlem i et målrettet nettverk for seriøs formidling av dyrepass. Hos oss finner du ferdige kontraktforslag, og under kan du lese våre råd og tips for hvordan du selv sikrer deg en trygg og positiv opplevelse av våre tjenester.

Best på Hest?

Passop deler våre passetjenester for hest inn i helfôr, delfôr og hestehjelp, og her kan du lese litt mer om hva som gjerne forventes av deg som vil passe en hest.

Som registrert bruker kan du gratis og enkelt finne frem til hester og hestepassere i hele Norge, og kan fritt benytte deg av våre ryddige kontrakter for ulike fôravtaler.

Hester er blant de av dyrene våre som krever mest tid til stell og mosjon, og alle som driver med hest vet at det skal mye erfaring til for å bli en trygg og dyktig hestepasser.

Hva som er vanlig praksis omkring betalingsordninger og bruksregler varierer litt fra sted til sted, og fra eier til eier. Passop anbefaler alle våre brukere å alltid lage skriftlige avtaler ved passing av dyr, og du finner flere tips til trygt dyrehold her og kontraktforslag til fri benyttelse ligger under Om oss.

Vi har delt opp våre passetjenester for hest i kategoriene Fôrrytter helfôr, Fôrrytter delfôr og Hestehjelper. Under kan du lese litt mer om hva disse uttrykkene vanligvis innebærer, og så vil det være opp til den enkelte å lage egne avtaler utover dette:

Fôrrytter helfôr

Å ha en hest på helfôr vil si at man har både det praktiske og det økonomiske ansvaret for en hest i fôrperioden. Man kan si at man ”leier” hesten på fulltid, og det vanligste er at man som fôrrytter på helfôr har stor frihet med tanke på bruk og daglige rutiner for stell av hesten.

Avtaler om helfôr varer ofte i lengre perioder, for eksempel ett år om gangen.

Fôrrytter delfôr

Å ha en hest på delfôr, eller halvfôr, vil si at man hjelper hesteeier med en del av stellet og utgiftene for hesten, og til gjengjeld får ri hesten noen ganger i uken, eller i en annen avtalt periode. Som regel er oppstalling og reglene for bruk av hesten satt av eier, og fôrrytter forventes å forholde seg til dette. Selv om ikke alle hesteeiere tar seg betalt, definerer Passop i utgangspunktet delfôr som en avtale hvor fôrrytter betaler eieren. Dersom eieren søker en særlig kvalifisert hestetrener eller har andre grunner til å ville betale fôrrytter, lages det egne avtaler om dette. For avtaler uten økonomisk ansvar, anbefaler vi våre brukere å stille seg tilgjengelig som hestehjelper.

Hestehjelper

Å være hestehjelper, eller hestepasser, vil si at man passer og steller en hest for eieren, uten å være økonomisk ansvarlig for noe av hesteholdet. Dette er aktuelt for mange som ikke har tid eller økonomi til å holde hest selv, og kan være en fin måte for nybegynnere å skaffe seg hesteerfaring. Noen hestehjelpere får også ri gratis, hvor hesteeier betrakter stell og innsats i stallen som en ”betaling” for bruk av hesten. Som alltid anbefaler vi klare avtaler og bruk av våre kontrakter.

Litt om alder og passing av hest

Vi i Passop vet at det finnes massevis av hesteentusiaster som er både dyktige og nok kan regnes som erfarne hestefolk lenge før de fyller 16 år. Når våre kontrakter likevel spesifiserer denne aldersgrensen, er dette i henhold til norsk Lov om Dyrevelferd, og aldersgrensen for hestepass er den samme som for våre øvrige tjenester. Dette betyr ikke at du som er yngre ikke egner deg til hestepass, men hos oss betyr det altså at du må ha hjelp fra en ansvarlig voksen for å være registrert, og at det er denne voksne som sitter med det formelle ansvaret for hesten du vil passe. Vårt råd til deg under 16 år er enkelt: lag en fellesprofil på våre sider sammen med en foreldre eller foresatt, og vær åpen og ærlig med hesteeieren om din alder. Trygt dyrehold handler om ansvar og tillit, og dersom du er oppriktig, er vi sikre på at det finnes mange hesteeiere som gjerne vil dele både ansvar og erfaringer også med hestevenner under 16 år.